Begeleiders

ALGEMEEN

De SKJ Nijmegen (Vereniging voor Sociaal Kultureel Jeugdwerk) is een enthousiaste groep mensen die zich al sinds 1983 met plezier inzet om kinderen een leuke tijd te bezorgen. De officiële doelstelling luidt:

De SKJ stelt zich ten doel aan kinderen, van zeven tot en met twaalf jaar, in hun vrije tijd voor hun ontspanning en ontplooiing gevarieerde mogelijkheden tot spelen te bieden. Zij tracht dit te bereiken door het organiseren van activiteiten in groepsverband.

De SKJ kenmerkt zich als een vereniging waarin plezier centraal staat. Tijdens de diverse activiteiten is er altijd ruimte voor gezelligheid en alle vrijwilligers hebben de intentie om er gezamenlijk een prima middag, weekend of week van te maken, waarbij inzet en teamgeest even belangrijk zijn als humor en flexibiliteit.

LEIDING

De SKJ Nijmegen organiseert zomerkampen, bivak-weekendjes en klup-middagen voor kinderen van 7 t/m 12 jaar, van reguliere basisscholen in en rond Nijmegen (waaronder Land van Cuijk en noordelijk Noord Limburg). Deze activiteiten worden allemaal georganiseerd door vrijwilligers, de SKJ heeft geen betaalde krachten. Het aantal leden van de SKJ schommelt zo rond de 80, waarvan het merendeel het hele jaar door actief is met voorbereiding.

Leiding

De leiding bestaat zowel uit studenten als uit afgestudeerden van onder andere de HAN en de Radboud Universiteit, waaronder (niet toevallig) veel pedagogen, psychologen en leerkrachten. De leiding is minimaal 18 jaar oud en de gemiddelde leeftijd ligt tussen de 18 en 35 jaar, meestal wonend in Nijmegen e.o.

Gedragscode en VOG

Nieuwe leiding krijgt eerst een intakegesprek met 2 ervaren SKJ-leden. Om leiding te kunnen worden is het verplicht om de gedragscode van de SKJ te ondertekenen. Bovendien stelt de SKJ vanaf maart 2009 een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) verplicht voor nieuwe leden. Dit betekent dat justitie heeft verklaard dat er geen strafbare feiten zijn gepleegd door deze persoon. De nieuwe leden kunnen de gemaakte kosten voor een verkregen VOG declareren bij de penningmeester van de SKJ.